Trang web động là trang web như thế nào?

Trang web động là trang web gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều người...